Členská schůze SMTČR-Velký Osek

Členská schůze SMTČR-Velký Osek

PROGRAM

PROGRAM

ČLENSKÉ SCHŮZE SVAZU MAŽORETEK A TWIRLINGU ČR – NBTA, z.s.

KONANÉ DNE 24.3.2019

Místo konání: Velký Osek – zasedací místnost

Řádnou členskou schůzi svolává prezident SMTČR, po rozhodnutí výkonné rady.

9:00 – 9:30 hod………………… Prezence

(kontrola dle členských průkazů a zaplacených čl. příspěvků na rok 2019)

1. Zahájení (9:35 hod)

2. Volba mandátové komise + zapisovatele

3. Volba návrhové komise

4. Zpráva o hospodaření v r. 2018 (M. Holmanová)

5. Zpráva o členské základně v roce 2018 (P. Vosátková)

6. Zpráva o činnosti v roce 2018 - sekce mažoretek (T. Janoušková)

7. Zpráva o činnosti v roce 2018 - sekce twirlingu = NBTA + WBTF (I. Rejlová)

8. Výroční zpráva za rok 2018 (M. Holmanová)

9. Diskuse k předneseným zprávám

10. Schválení Výroční zprávy za rok 2018

11. Různé: info - plánované akce v roce 2019 a 2020

14. Schválení návrhů plynoucích z diskuse a závěrečné usnesení členské schůze

15. Ukončení členské schůze (12,30 hod)

Občerstvení lze zakoupit v místě konání.

KE STAŽENÍ.

Zpět