NŠ 2016 Poděbrady - Mistrovství ČR skupin

NŠ 2016 Poděbrady - Mistrovství ČR skupin

PROGRAM

PODĚBRADY 18.6.2016

Sobota 18.6.2016

9:00-11:00 Akreditace (parkoviště u jezera) + ubytování soutěžících

9: 00 ČLENSKÁ SCHŮZE SMTČR – Kino MěKS (program: závěrka a vyúčtování roku 2015)

10:00 PORADA VEDOUCÍCH, POROTCŮ A VÝKONNÉ RADY (zaměřená na mažoretky, Vaše

náměty a návrhy na další činnost, utvoření pracovní skupiny pro přípravu změn v sout.řádech)

11:45 Rozlosování pořadí – Kino MěKS

13:15 Řazení průvodu u Grexe

13:30-14:00 Průvod na kolonádu, kde proběhne slavnostní zahájení finále NŠ

14:15 -15:00 Pochodové defilé – ktg. Děti mladší

15:05-15:45 Pochodové defilé – ktg. Děti starší

15:50-16:30 Pochodové defilé – ktg. Junior

16:35-17:10 Pochodové defilé – ktg. Senior

17:00-18:30 Večeře

18:30 – 18:45 Show corps - hala Bios

18:45 – 19:15 Exhibition corps– hala Bios

19:20 – 20:00 MINIMISS Mažoretka roku – výběr do finále (představení cca 20 malých dívek)

20:00 - 20:30 Vyhlášení soutěží: Show corps a Exhibition corps – hala Bios

(večerní program může být ještě upraven)

Neděle 19.6.2016

7:00- 8:30 snídaně

9:00 – 9:45 Pódiové formace ktg. Děti mladší

9:45 – 10:30 Pódiové formace ktg. Děti starší

10:30 – 11:00 Pódiové formace ktg. Junior

11:00 – 11:30 Pódiové formace ktg. Senior

11:30 – 13:30 Oběd + vyklizení tříd

14:00-14:30 Představení malých Miss a vyhlášení 6ti finalistek MiniMiss Mažoretka roku - podium

14:30 – 15:30 Vyhlášení výsledků + slavnostní zakončení NŠ SMTČR – NBTA - podium

KE STAŽENÍ

DOKUMENTY ke stažení:

Návratka Poděbrady MČR skupin

Časový harmonogram MČR skupin - Poděbrady

Zpět