NŠ 2016 Hluk - Sóla a Dua KM

NŠ 2016 Hluk - Sóla a Dua KM

VÝSLEDKY

SÓLO KM Minimažoretky

SÓLO KM Děti

SÓLO KM Junior mladší

SÓLO KM Junior starší

SÓLO KM Senior

DUO KM Minimažoretky

DUO KM Děti

DUO KM Junior mladší

DUO KM Juniro starší

DUO KM Senior

SÓLO REK Děti

SÓLO REK Junior mladší

SÓLO REK Junior starší

SÓLO REK Senior

DUO REK Děti

DUO REK Junior mladší

DUO REK Junior starší

Zpět