Školení vedoucích mažoretkových skupin a nových porotců KM

Termín školení: 10. -11. září 2016 (začátek v sobotu v 10:00, ukončení v neděli v 10:00)

Místo konání: hotel U Jezera (http://www.hotel-osek.cz/), okolí Kolína

Program: sobota (10:00 – 19:00, pauza na oběd 13 – 14 hod.)

Nové propozice NŠ mažoretek SMTČR (rozbor, přesné vysvětlení, dotazy)

Soutěžní disciplíny KM (rozbor a přesné vysvětlení každé disciplíny

samostatně: PD, PF, SC, EC, PC) seznámení

s různými technikami pochodu, hůlky a obsahu

jednotlivých disciplín

Práce s hudebním doprovodem (výběr skladby, její rozbor, hudební střih)

Kurzy první pomoci

Role vedoucího v průběhu konání soutěže

Obecná doporučení

neděle (8:00 – 10:00)

Rozbor videozáznamu ze soutěže (vedoucí si mohou přivést vlastní

videonahrávku vystoupení, které chtějí rozebrat z hlediska kritérií hodnocení poroty)

*poznámka: všichni porotci (stávající i noví) budou mít v neděli od 10:00 do 11:00 hod.

společnou diskusi na téma problematika a hodnocení NŠ 2016

PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLENÍ

Zpět