Členská schůze SMTČR

Členská schůze SMTČR

NOVÁ VÝKONNÁ RADA SMTČR

Kandidáti na funkce ve Výkonné radě SMTČR

-Všichni kandidáti na jednotlivé funkce ve Výkonné radě SMTČR byli navrženi řádnými členy svazu a svoji kandidaturu přijali.

-Mimořádná (volební) schůze členů se bude konat v neděli 9.9.2018 od 10,00 hod v jednací síni Hotelu U jezera, Velký Osek.

Svoji účast na volební schůzi potvrďte na e-mail: info@nbta.cz , nejpozději do 5.9.2018.

Schůze se mohou zúčastnit všichni řádní členové svazu, kteří mohou hlasovat o programu, návrzích mandátové komise, apod.

Volit do statutárního orgánu svazu = Výkonné rady SMTČR může vždy jeden určený zástupce registrovaného klubu a všichni individuální členové starší 18ti let.

KANDIDÁTNÍ LISTINA

___

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SMTČR

PROGRAM

ČLENSKÉ SCHŮZE SVAZU MAŽORETEK A TWIRLINGU ČR – NBTA, z.s.

KONANÉ DNE 9.9.2018

Místo konání: hotel U Jezera http://www.hotel-osek.cz/), Velký Osek, v blízkosti Kolína

Mimořádnou členskou schůzi svolává zastupující prezident SMTČR, po rozhodnutí výkonné rady.

9:30 – 10:00 hod………………… Prezence

(kontrola dle členských průkazů a zaplacených čl. příspěvků na rok 2018, kontrola voličů)

1. Zahájení (10:00 hod)

2. Volba mandátové komise + zapisovatele

3. Volba návrhové komise

4. Projevy navržených kandidátů na funkci prezidenta

-možnost dotazů po každém projevu kandidáta (5- 8 min)

5. Hlasování o volbě prezidenta (tajná nebo veřejná)

6. Volba prezidenta – dle odhlasovaného formátu

7. Přestávka na spočtení hlasů

8. Vyhlášení výsledku volby prezidenta

9. Přijetí funkce zvoleným kandidátem

10. Projevy navržených nových členů do Výkonné rady:

- kandidáti na funkci: metodik SMTČR

- kandidáti na funkci: manažer pro granty a dotace

- kandidáti na funkci: technický ředitel pro mažoretky

- kandidáti na funkci: technický ředitel pro twirling

- kandidáti na funkci: manažer členské základny

- kandidáti na funkci: finanční ředitel

Možnost dotazů na každého kandidáta po jeho projevu (max. 8 min).

11. Hlasování o volbě členů VR (tajná nebo veřejná)

12. VOLBY ČLENŮ VÝKONNÉ RADY – dle zvoleného a odhlasovaného formátu

13. přestávka na sečtení odevzdaných hlasů

14. vyhlášení výsledků voleb členů Výkonné rady

15. přijetí funkce každým zvolením kandidátem

16. Návrh kandidátů za členy revizní komise, jejich krátké přestavení

17. Hlasování o volbě členů REVIZNÍ KOMISE (tajná nebo veřejná)

18. VOLBY ČLENŮ REVIZNÍ KOMISE – dle zvoleného a odhlasovaného formátu

19. každý zvolený člen do revizní komise musí veřejně předstoupit a přijmout funkci

20. usnesení členské schůze

21. Schválení usnesení členské schůze

22. Ukončení členské schůze (14,00 hod)

program KE STAŽENÍ

TISKOPIS

V příloze také tiskopis pro kandidáty do Výkonné rady SMTČR.

ZDE.

Zpět