AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT - Tvorba choreografie

Zveme Vás na kurz, který pořádá DDM Sluníčko v Lomnici n/P. Případné Vaše přihlášky posílejte přímo jim.

TVORBA CHOREOGRAFIE –AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT

Anotace:

1) Účastníci si osvojí základní pravidla a postupy, které se využívají při vytváření choreografie pro veřejnost. 2) Účastníci se naučí základům mixování hudby v mixovacích programech. 3) Účastnici si osvojí metodiku vytváření choreografií do té míry, že po absolvování kurzu dokážou vytvořit choreografie vhodné pro vystoupení před veřejností

Program:

Podrobnější vysvětlení základů choreografie.
- Vysvětlení základních principů choreografie
- Vysvětlení historických aspektů choreografie
- Vysvětlení důležitosti herectví v choreografii
- Vysvětlení osoby choreografa a jeho hlavních úkolů
- Vysvětlení důležitosti psychologie ve vytváření choreografií
Rozsah: 2 hodiny
Vysvětlení tvorby choreografie ve vystoupeních pro veřejnost
- Vysvětlení základních principů při práci s veřejností
- Vysvětlení prostorových a hudebních principů choreografie
- Vysvětlení základních principů výběru tématu choreografie, kostýmů, líčení, rekvizit a kulis
- Praktické vyzkoušení tvorby jednoduché pohybové choreografie
Rozsah: 4 hodiny
Vysvětlení vytváření hudebního doprovodu
- Vysvětlení základních principů tvorby hudebních mixů v mixovacích programech
- Ukázka vytváření mixu
Rozsah: 2 hodiny

Kraj konání:

Liberecký

Cílová skupina z krajů:

všechny

Vybavení účastníků:

sportovní oblečení a obuv do tělocvičny, psací potřeby a poznámkový blok

Organizační poznámky:

Pohodlné oblečení, přezůvky

Hodinová dotace:

8

Cena pro pedagogy v zájmovém vzdělávání:

350.00 Kč

Cena pro ostatní:

850.00 Kč

Termín:

24. 3. 2017

Začátek/konec kurzu:

09.00 / 17.30

Místo konání:

SVČ Sluníčko (Komenského 1037, 51251 Lomnice nad Popelkou)


Lektor/ři:

Ing. Veronika Jedková (email: vjedkova@seznam.cz, tel: 777645592)

Organizátor:

Mgr. Jana Šimůnková (email: simunkova@place.cz, tel: 604 528 279, )
adresa: Středisko volného času Sluníčko Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace, Komenského 1038, 51251 Lomnice nad Popelkou

Mgr. Jana Šimůnková

pedagogog volného času

Středisko volného času Sluníčko

Komenského 1037

512 51 Lomnice nad Popelkou

tel.: 604 528 279

IČ: 00854859

Zpět