Disciplíny

ZAKÁZANÉ PRVKY

ZE SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU 2017 / 2018:

8. Rozdělení sólových disciplín KM do tříd A, B
 Toto rozdělení platí pouze pro ktg. děti, junior mladší, junior starší a senior

8.1. Třída A
 Třída A je určena především pro soutěžící, kteří se umístili na 1. - 6. místě na MČR
v sólech a duích poslední 2 roky (tzn. buď v roce 2016, 2017 nebo v obou letech)
 Třída A je dále určena především pro soutěžící, kteří se účastnili ME sól, duí s rekvizitami
poslední 2 roky (tzn. rok 2016 a 2017), dále pro soutěžící s Přípravou Level 1 nebo s
Levelem 1
 Třída A platí i pro soutěžící, kteří přecházejí z věkové kategorie (př. pokud soutěžící
splňuje podmínky pro třídu A a soutěžil v minulých letech v nižší věkové kategorii, ve
vyšší věkové kategorii startuje opět za třídu A)
 Pokud nastane situace v duu, kdy jedna ze soutěžících spadá do třídy A a jedna ze
soutěžících spadá do třídy B, toto duo může startovat ve třídě A i B. Rozhodnutí je čistě
na jejich uvážení a zvládnutí vymezených prvků v tabulce omezení
 Třída A se řídí dle tabulky omezení: otočky, rollsy, pochod (bod 8.3.)
 Do třídy A se mohou přihlásit také ti soutěžící, kteří zvládají prvky vymezené pro třídu A

8.2. Třída B
 Třída B je určena pro všechny začínající mažoretky
 Třída B se řídí dle tabulky omezení: otočky, rollsy, pochod (bod 8.3.)
 Ve třídě B nemohou být soutěžící, kteří se umístili na 1. - 6. místě na MČR v sólech a
duích poslední 2 roky (tzn. buď v roce 2016, 2017 nebo v obou letech). Nebo ti, kteří se
účastnili ME sól, duí s rekvizitami poslední 2 roky (tzn. rok 2016 a 2017), dále ti soutěžící
co mají Přípravu Level 1 nebo Level 1

8.3. Tabulka omezení
A
Otočky pod výhozem - Max. 3 otočky
Rollsy - Bez omezení, ale všechny rollsy musí být provedeny za pochodu
Pochod - Min. 65% pochodu

B
Otočky pod výhozem -Max. 1 otočka
Rollsy - Zákaz: angel, houpačka, fujimi
Pochod - Min. 65% pochodu

Pozn: tabulka omezení NEPLATÍ pro kategorii Minimažoretky
Srážka: Porušení omezení (rozdělení do tříd A,B) 0,2 bodu za každý cvik

JAK SE SPRÁVNĚ ZAŘADIT DO TŘÍD "A" NEBO "B" (sóla, dua)