Mistrovství České republiky v twirlingu - WBTF / Kutná Hora

Mistrovství České republiky v twirlingu - WBTF / Kutná Hora

PŘIHLÁŠKA

Protože jde o novou přihlášku, věnujte pozornost informacím na prvním listě.
Přihláška při správném vyplnění automaticky počítá na posledním listě FAKTURACE celkovou částku k zaplacení.
Můžete tedy uhradit hned po uzávěrce přihlášek na číslo účtu, která je zde uvedeno. Fakturu pak obdržíte od paní Pěvy Vosátkové.
Uzávěrka přihlášek je 15.1.2020.
Úhrada plateb je 10.2.2020.
PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ
Zpět